Visie

“Rijkdom is alleen te vinden op de plek waar je nu bent”

De Zijnsgrond gaat nooit verloren. Hoezeer ook in vergetelheid geraakt, hij is nog steeds even perfect en beschikbaar als altijd. Het is wie je ten diepste bent.
Het is dus ook elk moment mogelijk om er contact mee te maken. Dat is niet eens moeilijk. Je hoeft niets te zoeken en niets te bereiken. Door alle bewegingen van je dagelijks zelf met rust te laten, ontstaan hierin openingen. Dit doen we bijvoorbeeld in meditatie. Het wolkendek drijft als het ware uit elkaar. Door die openingen heen schijnt de Zijnsgrond. Zijnskwaliteiten als liefde, vreugde, zorgeloosheid en basale goedheid worden voelbaar. Dit noemen we ‘Rusten in Zijn’.

Maar in het leven van alledag is het veel moeilijker om de bewegingen van je persoonlijkheid met rust te laten. Je identificeert je met de persoonlijkheid, en denkt dat je dat bent.
De persoonlijkheid is altijd op weg. Om dingen te veranderen, verbeteren. Wat je fijn vindt, wil je vasthouden. Wat je vervelend of pijnlijk vindt, probeer je te vermijden. Zonder het in de gaten te hebben, beoordeel je het leven in plaats van het te ervaren zoals het is.

Naast meditatieve training is het dus aan de orde om je bewust te worden van deze bewegingen. Pas als je ziet wat je doet, krijg je een keus om het niet of anders te doen. Dan kun je zelf het roer in handen nemen.

Realisatie: Numaga Design Nijmegen